ภาพและบรรยากาศจำลอง
marina bayfront sriracha condominium มารีนาเบย์ฟร้อนท์คอนโดมิเนียม

CK property ก่อตั้งเมื่อวันที่17 ตุลาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท จากรากฐานที่แข็งแกร่งในการมุ่งมั่นพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มคุณค่าของชีวิต ตลอดจนสร้างมาตรฐานความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของผู้อยู่อาศัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อก้าวเป็นอันดับต้นๆของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เราจึงพัฒนาแนวคิดทิศทางและรูปแบบการดำเนินงานที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ เพื่อสร้างความพึงพอสูงสุดให้แก่ลูกค้า